Ontwerp & ontwikkeling

Bij de Tuinen van Geerdink tekenen we nog met de hand, lekker ouderwets, maar met de mooiste resultaten. Naast eigen ontwerpen, realiseren we ook met regelmaat ontwerpen van én in samenwerking met derden. Op onze Facebook-pagina vind je diverse resultaten met de bijbehorende doorverwijzingen.

Vormgeving en buitenruimte

Bij de realisatie van een ontwerp is het van groot belang dat onze klant en gebruiker kan ‘meedoen’. Dit resulteert met regelmaat in sessies met ouders, kinderen en/of bijvoorbeeld buurtbewoners die mee boetseren aan eigen maquettes of eerste eigen voorontwerpen maken. Deze kunnen dan in het vervolgtraject worden gebruikt als basis voor het definitieve eindontwerp.

Onze visie op het vormgeven van de buitenruimte (particulier, zakelijk, instelling, wijk, overheid, etc.) is dat deze een verlengstuk is van de ‘binnenruimte’. De buitenruimte is het verlengstuk van de woonkamer, de inrichting hiervan, de leefwijze van zijn bewoners en eventuele aanvullende wensen.

Kortom, deze buitenruimte moet een warme jas zijn en ‘passen’ bij zijn gebruikers. Dit bereiken we onder andere door onze eigenzinnige wijze van luisteren naar onze klanten. Echt luisteren brengt namelijk een echte verbinding tot stand tussen de vormgevers, uitvoerders en onze klanten. Dit resulteert dan ook veelal in een langdurige klantrelatie.

Foto’s kijken? Dat kan (ook zonder er lid van te hoeven zijn) in onze fotoalbum’s op Facebook!